Zgodovina

Zgodovina Dobrav izpod računalnika dr. Mirana Hladnika se najde na tejle povezavi:

Kmalu dostopna tudi v knjižni obliki. Če ima kdo star slikovni in drug dokumentarni material na temo dobravske preteklosti, naj, prosim, stopi v kontakt z avtorjem: miran.hladnik@gmail.com  ali 041/228 729 (Mira).
Hvala nekaterim sovaščanom, Mariji Mohorič, Jožetu Resmanu, Cvetotu Štularju, Janki Ulčar roj. Balantič ...
za sodelovanje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIRKO ŠPENDOV - DEVETDESETLETNIK (roj. 21. 10. 1926)

Vse najboljše, spoštovani sovaščan Mirko Špendov - Bendlnov Mirko!
Veliko ste že napravili za našo skupnost - želimo še mnogo podobno ustvarjalnih let!
Preberite si članek Ivanke Korošec v Deželnih novicah, 30. 12. 2016 (letnik 20, št. 16, str. 11) o njem:
ALOJZ VIDIC - DEVETDESETLETNIK (roj. 1926)O preteklosti nam spregovori Alojz VIDIC z Zg. Dobrave. 
Letos (2016) bo dopolnil častitljivih 90 let. 
Lojz, še na mnoga plodovita leta!

Na Youtube vtipkajte Življenje Gorenjcev - Alojz Vidic, Zgornja Dobrava


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZNANE LITERARNE IN KULTURNE OSEBNOSTI, POVEZANE Z DOBRAVO IN OKOLICO

Povzeto po http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/dobrava.html 6. oktobra 2004, avtor Miran Hladnik,

za dobravsko spletno stran priredila Mira Hladnik, november 2013


........................................................................................................................................................................................................................................

Prispevek Gorana Lavrenčaka iz Radovljice, ljubiteljskega zbiralca zgodovinskih dokumentov ...
Dobravčanom kot darilo za novo leto 2015


Link vsebuje:

- hišna imena  v
- stare fotografije 
- znani Dobravčani ali dobravski biografski leksikon  http://slov.si/mh/dobravskikdojekdo.docx
- itd., itd.

Na Geopediji pa po zaslugi Mirana Hladnika najdete vpis hišnih imen v zemljevid:

http://www.geopedia.si/#T105_L19081_x440094_y129540_s15_b2 -- hišna
imena na Dobravah, s povezavami na Hišna imena na Gorenjskem
(http://www.hisnaimena.si/) in na fotografije domačij.
Comments