Vodna ujma na Mišačah

objavljeno: 4. mar. 2011 01:35 avtor: Neznan uporabnik
Rok Gašperšič

Mišače 4
4246 Kamna Gorica
Rok.gaspersic@siol.com 

Zadeva: Pobuda ureditev odtoka meteornih vod in drugih del na Mišačah
Občina Radovljica
Krajevna skupnost Srednja Dobrava
Prilagam fotografije vodne ujme na Mišačah ob velikem deževju 18.9.2007.

Nad travniki za vasjo ob vsakem močnejšem deževju izvirajo številni studenci in voda se po travnikih steka proti vasi. Ti studenci so neizbežna naravna danost in smo nanje že navajeni. Vaščani smo pred desetletji pred asfaltiranjem glavne ceste skozi vas sami obnovili odtočni kanal v cestišču v dolini cca 100 m, po katerem potem odtekajo vode in se nato izlivajo več ali manj brez problemov na travnike pod vasjo kjer postopno poniknejo ali odtečejo skozi cestni propust proti Savi. Asfaltirali smo tudi del poti proti polju, da smo tako zmanšjali možnost zasipanja odtočnega kanala s peskom iz poljske poti. Ob močnih nalivih je propustnost kanala premajhna in voda odteka tudi po cestišču.

Ob tokratnih nalivih pa so bile količine vode prevelike in kanal ni sprejel vse vode niti ni mogla vsa odteči po cesti. Voda je sicer odtekala tudi po cesti skozi vas proti nižje ležečim travnikom vendar zaradi ožine med hšiami in zvišanega nivoja ceste ob asfaltiranju, vse količine niso sproti odtekale in se je voda razlivala tudi na dvorišča in v kleti.
Da bi v bodoče preprečili tako poplavljanje bi bilo potrebno:
-povečati presek odtočnega kanala
-preventivno znižati nivo cestišča na dolžini cca 100 m za okoli 20 cm.
-asfaltirati cca 60 m poti v polje, do mesta kjer že priteka voda iz studencev in s tem preprečiti odnašanje nasipnega materiala in s tem preprečiti nevarnost začepljenja kanala.
Ob teh delih pa bi bilo potrebno vsaj na tem delu zamenjati salonitne vodovodne cevi, da ne bi kasneje zopet prekopavali ceste in ob tem upoštevati to kar opozarjajo gasilci, da je kapaciteteta vodovoda na Mišačah premajhna, da bi učinkovito gasili z vodo iz hidrantov. Proučiti pa je tudi možnost istočasne vgradnje kanalizacijskih cevi eventuelne bodoče kanalizacije.
Prilagam nekaj fotografij, ki naj bi prepričale, da je potrebno nekaj storiti.


Lep pozdrav. Rok Gašperšič
Mišače, 19.11.07

ą
Neznan uporabnik,
5. mar. 2011 13:01
ą
Neznan uporabnik,
5. mar. 2011 13:01
ą
Neznan uporabnik,
5. mar. 2011 13:01
ą
Neznan uporabnik,
5. mar. 2011 13:01
ą
Neznan uporabnik,
5. mar. 2011 13:01
Comments