Nove topografske table

objavljeno: 5. jan. 2014 04:47 avtor: Mira Hladnik   [ posodobljeno 5. jan. 2014 04:53 ]

Ob cesti Sr. Dobrava - Zg. Dobrava pri prečnem odcepu za Lipnico mimo Šuštarja ter ob vstopu na Sp. Dobravo tik pred Pecarjevo domačijo je Komunala Radovljica v novembru 2013 postavila nove krajevne napise: 2 napisa za Zg. Dobravo in 2 napisa za Sp. Dobravo. To je bilo spričo močno poškodovanih in zveriženih napisov - predvsem kot posledica prehitrih, malomarnih voznikov -  več kot potrebno.

Predlog vsem krajanom in obiskovalcem:
Bodimo pazljivi, da table ostanejo čim dlje takole pokončne in lepe! Preprečimo vsak poskus vandalizma oziroma ga prijavimo,
če se ga preprečiti ne da. Comments