Nevzdržen promet čez Zg. Dobravo, skozi Mišače in Globoko

objavljeno: 5. dec. 2018 14:53 avtor: Mira Hladnik

Pismo g. Roka Gašperšiča

18:37 (pred 5 ure)
Za obcina.radovljicaŽigajaz
Cesta iz Mošenj preko Globokega in Mišač na Dobrave oz. v Lipniško dolino je prometno zelo obremenjena, posebno v konicah. Kritično je od železniškega podvoza v Globokem in vse do Lipniške doline.  Na tem odseku je stotine metrov, ko se dve vozili ne moreta srečati in se eden od voznikov mora vzratno umikati tudi do dvajset metrov daleč. Strpnost in previdnost voznikov botruje k temu, da ni hujših nesreč, je pa občina do teh voznikov zelo neprijazna. Naši krajani so vedno bolj nezadovoljni, kako je občinsko vaško podeželje z cestno infrastrukturo zanemarjeno in zaostalo v primerjavi z občinskim središčem.
Z minimalnimi stroški boste z postavitvijo 2 ogledal olajšali voznikom vožnjo.
 Nujno je potrebno postaviti ogledalo pri dovozu na most preko Save pod železniško postajo. Tam je sicer znak da ima prednost voznik na levem bregu. Most je dolg 80 m in vozilo ki prihaja iz smeri Mišač je lahko že na polovici mostu a drugo vozilo ne more uveljavljati prednosti. Ker je dovoz na most v nepreglednem ovinku ta zapelje na most a nasproti mu že vozi avto. Vzratno se mora umikati in mnogokrat se zgodi, da pri tem podrsa z vozilom po oporni škarpi pod železniško postajo. Če bi voznik videl v ogledalu da je na mostu že vozilo, ne bi skozi ovinek zapeljal na most.
Drugo ogledalo, na kar sem že večkrat opozoril in ne razumem, da tega že niso postavili, je v vasi Mišače na nepreglednem ovinku med hišami št. 4 in 5. Da to ogledalo že ni davno postavljeno, občina in upravljavec ceste ne moreta imeti razumnega pojasnila.

Izpostavljam še problematično cesto preko Zgornje Dobrave. Po tej cesti iz Lipniške doline proti Savi se je promet izredno povečal.  Redkokdaj se zgodi, da se enemu od voznikov ni treba vzratno umikati. Zanima me, ali ima občina za ta odsek vsaj kakšne idejne načrte.

Upam, da mi bo kdo iz strokovnih služb posredoval odgovor na to mojo pobudo.

Lep pozdrav.    Rok Gašperšič                            5.12.2018

V vednost KS Srednja Dobrava
Comments