Predlogi in pobude

 Za naročanje na objave morate imeti nameščen  RSS-bralnik                                                                         Oddaj  predlog ali pobudo                 

Nevzdržen promet čez Zg. Dobravo, skozi Mišače in Globoko

objavljeno: 5. dec. 2018 14:53 avtor: Mira Hladnik


Pismo g. Roka Gašperšiča

18:37 (pred 5 ure)
Za obcina.radovljicaŽigajaz
Cesta iz Mošenj preko Globokega in Mišač na Dobrave oz. v Lipniško dolino je prometno zelo obremenjena, posebno v konicah. Kritično je od železniškega podvoza v Globokem in vse do Lipniške doline.  Na tem odseku je stotine metrov, ko se dve vozili ne moreta srečati in se eden od voznikov mora vzratno umikati tudi do dvajset metrov daleč. Strpnost in previdnost voznikov botruje k temu, da ni hujših nesreč, je pa občina do teh voznikov zelo neprijazna. Naši krajani so vedno bolj nezadovoljni, kako je občinsko vaško podeželje z cestno infrastrukturo zanemarjeno in zaostalo v primerjavi z občinskim središčem.
Z minimalnimi stroški boste z postavitvijo 2 ogledal olajšali voznikom vožnjo.
 Nujno je potrebno postaviti ogledalo pri dovozu na most preko Save pod železniško postajo. Tam je sicer znak da ima prednost voznik na levem bregu. Most je dolg 80 m in vozilo ki prihaja iz smeri Mišač je lahko že na polovici mostu a drugo vozilo ne more uveljavljati prednosti. Ker je dovoz na most v nepreglednem ovinku ta zapelje na most a nasproti mu že vozi avto. Vzratno se mora umikati in mnogokrat se zgodi, da pri tem podrsa z vozilom po oporni škarpi pod železniško postajo. Če bi voznik videl v ogledalu da je na mostu že vozilo, ne bi skozi ovinek zapeljal na most.
Drugo ogledalo, na kar sem že večkrat opozoril in ne razumem, da tega že niso postavili, je v vasi Mišače na nepreglednem ovinku med hišami št. 4 in 5. Da to ogledalo že ni davno postavljeno, občina in upravljavec ceste ne moreta imeti razumnega pojasnila.

Izpostavljam še problematično cesto preko Zgornje Dobrave. Po tej cesti iz Lipniške doline proti Savi se je promet izredno povečal.  Redkokdaj se zgodi, da se enemu od voznikov ni treba vzratno umikati. Zanima me, ali ima občina za ta odsek vsaj kakšne idejne načrte.

Upam, da mi bo kdo iz strokovnih služb posredoval odgovor na to mojo pobudo.

Lep pozdrav.    Rok Gašperšič                            5.12.2018

V vednost KS Srednja Dobrava

Razpadajoča plastična ograja in ...

objavljeno: 5. jan. 2018 11:27 avtor: KS Sr.Dobrava


Nujno bi bilo obnoviti ograjo nad vhodom v dvorano, ki razpada (predvsem zaradi vandalizma), pa tudi sicer bela plastika še pogrša že tako nelepo stavbo doma krajanov. Prav tako kliče po obnovi zglodana panelna stena skladišča na terasi za trgovino.

Spet o ozkem grlu na Mišačah

objavljeno: 19. avg. 2016 05:48 avtor: Mira Hladnik   [ posodobljeno 19. avg. 2016 10:16 ]

Prilagam današnje e-sporočilo za Občino. Razočaran pa sem tudi nad pasivnostjo moje KS pri odpravi ovir na problematičnem ovinku in nasploh. Še toliko aktivnosti ni na strani KS, da bi dosegla postavitev ogledal na ovinku v vasi Mišače in pa na ovinku na prvem klancu proti Globokemu. Ovinkasta cesta skozi vas prisili šoferja na počasnejšo vožnjo, na klancu proti Globokemu pa so trki avtomobilov kar pogosti. Upam, da ne bo vse ostalo pri besedah.
 
Lep pozdrav. Rok Gašperšič, 19. 8. 2016

Občina Radovljica in KS Srednja Dobrava

Spoštovani, smo že v drugi polovici leta 2016 pa se z večkrat obljubljeno odstranitvijo problematične škarpe na ovinku na Mišačah se ni pričelo. Povsod po občini potekajo različna dela, kar je v redu. Vendar ni sprejemljivo razlikovanje med naselji. Ali je bogato hortikulturno urejanje Radovljice bolj potrebno kot odprava prometne ovire in s tem povečanje varnosti. Naslednji primer neracionalne porabe denarja je v Kropi. Razmetava se denar z ponovnim razkopavanjem že obnovljenega... Žal mi tudi v moji KS ne dajo nobenega odgovora, kdaj se bodo dela pričela, češ da niso za to več pristojni. Pa tudi za zadnjo zimo načrtovano zamenjavo še obstoječih salonitnih vodovodnih cevi se ni pričelo. Rečeno je bilo, da ko bodo dela v Otočah končana, se začne na Mišicah. Upam, da bom na to pisanje od odgovornih v moji občini dobil ustrezen odgovor. PS.: Oglejte si priloženo fotografijo (enak prizor kot v prejšnji objavi, op. adm.); le zaradi spretnega manevriranja je voznik odpeljal les na deponijo. 
Lepo vas pozdravljam.
Rok Gašperšič.

Problematični ovinek na Mišačah

objavljeno: 15. jan. 2015 23:28 avtor: Mira Hladnik   [ posodobljeno 15. jan. 2015 23:32 ]

Dopis Roka Gašperšiča županu OR in predsedniku sveta KS Rajku Mikoliču

Spoštovani!

Po mnogih letih opozarjanj na problem ovinka na Mišačah (med Ažmanovo in Sitarjevo hišo, op. a.) bi bil skrajni čas, da vaši uradniki problem, brez iskanja izgovorov, rešijo. Ali boste čakali, da bo prišlo do tragične nesreče in ali se bodo taki prizori, kot ga vidite na priloženih fotografija, še ponavljali?
 
Lep pozdrav.
Rok Gašperšič
15. 1. 2015 

Nove topografske table

objavljeno: 5. jan. 2014 04:47 avtor: Mira Hladnik   [ posodobljeno 5. jan. 2014 04:53 ]


Ob cesti Sr. Dobrava - Zg. Dobrava pri prečnem odcepu za Lipnico mimo Šuštarja ter ob vstopu na Sp. Dobravo tik pred Pecarjevo domačijo je Komunala Radovljica v novembru 2013 postavila nove krajevne napise: 2 napisa za Zg. Dobravo in 2 napisa za Sp. Dobravo. To je bilo spričo močno poškodovanih in zveriženih napisov - predvsem kot posledica prehitrih, malomarnih voznikov -  več kot potrebno.

Predlog vsem krajanom in obiskovalcem:
Bodimo pazljivi, da table ostanejo čim dlje takole pokončne in lepe! Preprečimo vsak poskus vandalizma oziroma ga prijavimo,
če se ga preprečiti ne da. Vodna ujma na Mišačah

objavljeno: 4. mar. 2011 01:35 avtor: Neznan uporabnik

Rok Gašperšič

Mišače 4
4246 Kamna Gorica
Rok.gaspersic@siol.com 

Zadeva: Pobuda ureditev odtoka meteornih vod in drugih del na Mišačah
Občina Radovljica
Krajevna skupnost Srednja Dobrava
Prilagam fotografije vodne ujme na Mišačah ob velikem deževju 18.9.2007.

Nad travniki za vasjo ob vsakem močnejšem deževju izvirajo številni studenci in voda se po travnikih steka proti vasi. Ti studenci so neizbežna naravna danost in smo nanje že navajeni. Vaščani smo pred desetletji pred asfaltiranjem glavne ceste skozi vas sami obnovili odtočni kanal v cestišču v dolini cca 100 m, po katerem potem odtekajo vode in se nato izlivajo več ali manj brez problemov na travnike pod vasjo kjer postopno poniknejo ali odtečejo skozi cestni propust proti Savi. Asfaltirali smo tudi del poti proti polju, da smo tako zmanšjali možnost zasipanja odtočnega kanala s peskom iz poljske poti. Ob močnih nalivih je propustnost kanala premajhna in voda odteka tudi po cestišču.

Ob tokratnih nalivih pa so bile količine vode prevelike in kanal ni sprejel vse vode niti ni mogla vsa odteči po cesti. Voda je sicer odtekala tudi po cesti skozi vas proti nižje ležečim travnikom vendar zaradi ožine med hšiami in zvišanega nivoja ceste ob asfaltiranju, vse količine niso sproti odtekale in se je voda razlivala tudi na dvorišča in v kleti.
Da bi v bodoče preprečili tako poplavljanje bi bilo potrebno:
-povečati presek odtočnega kanala
-preventivno znižati nivo cestišča na dolžini cca 100 m za okoli 20 cm.
-asfaltirati cca 60 m poti v polje, do mesta kjer že priteka voda iz studencev in s tem preprečiti odnašanje nasipnega materiala in s tem preprečiti nevarnost začepljenja kanala.
Ob teh delih pa bi bilo potrebno vsaj na tem delu zamenjati salonitne vodovodne cevi, da ne bi kasneje zopet prekopavali ceste in ob tem upoštevati to kar opozarjajo gasilci, da je kapaciteteta vodovoda na Mišačah premajhna, da bi učinkovito gasili z vodo iz hidrantov. Proučiti pa je tudi možnost istočasne vgradnje kanalizacijskih cevi eventuelne bodoče kanalizacije.
Prilagam nekaj fotografij, ki naj bi prepričale, da je potrebno nekaj storiti.


Lep pozdrav. Rok Gašperšič
Mišače, 19.11.07

1-6 of 6