Oglasna deska‎ > ‎

Prispevajte k dobravski zgodovini

objavljeno: 23. sep. 2015 08:35 avtor: Mira Hladnik
Vabljeni, da s starimi fotografijami, dokumenti, pripovedmi prispevate k dobravski zgodovini

Spletna stran Dobravske domačije (trenutno 35 strani) je zametek dobravske zgodovine po hišah, ki dopolnjuje Gradivo za zgodovino Dobrav, Mišač in Lipnice (trenutno 121 strani) in lokalni biografski leksikon Dobravski kdo je kdo (44 strani). Vse tri brošure še nastajajo, vsak mesec jim kaj dodamo ali v njih kaj popravimo, že zdaj pa se lahko reče, da ni veliko vasi s tako izčrpnim opisom, kot ga imajo, skupaj z Rokovimi Mišačami (Mišače in rodbina Pegam), naše Dobrave. Najhitreje dostopamo do njih skozi geslo Srednja Dobrava na Wikipediji. Zgodovina dobravskih domačij bo rasla, če boste prispevali zanjo, kar pač doma hranite: stare rodbinske in druge fotografije, dokumente, pisma in kartice, po možnosti s poštnimi žigi, spomine in podobno. Postavljene na splet so slike in dokumetni obvarovani pred slučajnim uničenjem in pozabo. Vsak čas brošure lahko tudi natisnemo, v celoti ali po izbranih poglavijih. Dobravsko zgodovino je zastavil Goran Lavrenčak (Katrinekov) iz Radovljice iz zasebne pobude in veselja in tako jo tudi nadaljujemo. Sporočite po telefonu (041 228 729 ali 04 533 6169) ali po epošti, če želite, da prideva vaše stare fotografije in dokumente preslikat. -- Mira in Miran Hladnik, Sr. Dobrava 3e
Comments