Oglasna deska‎ > ‎

Nevarnost požarov!

objavljeno: 8. mar. 2012 02:01 avtor: Mira Hladnik
Številka: 845-7/2012-1 - DGZR
Datum: 6.3.2012

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006),
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
R A Z G L A Š A
veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 7. marca 2012 na območju celotne
države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju
prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge
predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.
Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale
poostren nadzor.
Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote
in osebe znotraj njihovih organizacij.

Darko But
sekretar
generalni direktor
Comments