Izid monografije Roka Gašperšiča: Mišače in rodbina Pegam

objavljeno: 3. mar. 2011 21:55 avtor: Neznan uporabnik


KS Srednja Dobrava proslavlja

 

Zadnje dni starega leta 2009 je izšla preko 350 strani obsegajoča in slikovno izredno bogata monografija o vasi Mišače ter o mišaški rodbini Pegam. Avtor tega obsežnega in z veliko ljubeznijo napisanega dela je domačin Rok Gašperšič, sicer po rodu iz Krope. Knjigo je uredil Miran Hladnik, spremno besedo je prispevala etnologinja Tatjana Dolžan Eržen, nemški prevod uvodnih besed pa Tomaž Ogris. Privlačno jo je opremila Barbara Kokalj Bogataj. Finančno sta knjigo, ki jo je v 400 izvodih natisnila tiskarna Bori iz Ljubljane, podprli Občina Radovljica in KS Sr. Dobrava.V kazalu se nam v prebiranje ponujajo naslednja poglavja:

 Iskanje in spoznavanje prednikov

Odkrivanje preteklosti naših vasi

Življenje in delo prednikov

Geografija Mišač

Ob zatonu tradicionalnega kmetovanja

Mišače nekoč

Življenje in kmetovanje po 2. svetovni vojni

Današnje Mišače in prebivalci

Ažmanova kmetija od 1751 do 2008

Rodovnik rodbine Pegam 1550–2008

Fotoalbum

 V nedeljo, 27. decembra 2009, so avtor in njegovi sodelavci v nabito polnem dobravskem domu krajanov noviteto predstavili sokrajanom, sorodnikom in številnim drugim povabljenim ter skupaj proslavili izid monografije. Gašperšičeva knjiga je pomembno domoznansko delo. Naše kraje osvetljuje z etnološkega, zemljepisnega, zgodovinskega in genološkega vidika. Knjiga je na voljo za 25 € pri Roku Gašperšiču, Mišače 4, 4246 Kamna Gorica.

 

Mira Hladnik, KS Sr. Dobrava

Comments