Kontakt

Rajko Mikolič, predsednik KS Sr. Dobrava


e-pošta :  akris@siol.net



kontaktna številka :040808808 ali 041 631107


Urška Blaznik, podpredsednica KS Sr. Dobrava


e-pošta: ublaznik@gmail.com



kontaktna številka :


Vera Justin, zapisnikarica KS Sr. Dobrava


e-pošta: verica.justin@gmail.com



kontaktna številka:
                                     

Žiga Sitar, član KS Sr. Dobrava


e-pošta:



kontaktna številka :  

                                

Biserka Kalan,  članica KS Sr. Dobrava


e-pošta:  



kontaktna številka:
                                     

Jože Šlibar, član KS Sr. Dobrava


epošta:



kontaktna številka :





e-pošta : 




kontaktna številka : 



Mira Hladnik, urednica spletnih strani
  e-pošta: mira.hladnik@gmail.com


 kontaktna številka: 041 228 729



Gregor Mohorič, administrator spletne strani


epošta : ks@dobrava.si




kontaktna številka :041290300

Comments